انجمن فرهنگی قرآنی ام ابيها سلام الله عليها
آیین نامه داخلی مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره انجمن فرهنگی قرآنی ام ابیها سلام الله علیها - آکوا تعاریف مجمع عمومی: مجمع عمومی اصلی ترین رکن انجمن آکوا می باشد که با انتخاب سالانه اعضای هیأت مدیره، بر مسیر حرکت آکوا نظرات دارد. هیأت مدیره: هیأت مدیره، دومین رکن آکوا بعد از هیات موسس می باشد که سالانه در توسط مجمع و در قالب انتخابات اعضای آکوا از میان اعضای فعال انتخاب می شوند و به مدت یک سال به نیابت از مجمع، برنامه های انجمن آکوا را در چارچوب اساسنامه آن سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا می نمایند. عضو عادی: اعضای عادی آکوا، اعضایی هستند که با آگاهی از اهداف و حیطه عملکرد این انجمن در راستای ترویج زندگی ایرانی اسلامی در ایتالیا به عضویت این انجمن در آمده اند و از طریق بهره گیری از خدمات این انجمن، آن را در راستای تحقق اهدافش یاری می کنند. عضو فعال: اعضای فعال آکوا، گروهی از اعضای آکوا هستند که نه تنها به صورت مستمر از خدمات آکوا استفاده می نمایند، خود نیز در قالب گروه های برنامه ریزی و اجرایی، این انجمن را همراهی می کنند. عضو فعال با پرداخت حق عضویت سالانه، سطح همکاری خود را ابراز می نماید. عضو موظف: اعضای موظف آکوا، اعم از اعضای هیأت مدیره و یا اعضایی فعال هستند که طی دریافت حکم هیأت مدیره، مسئولیتی را مطالبق با ساختار سازمانی انجمن پذیرفته اند. مجمع عمومی زمان: مجمع عمومی آکوا به صورت عادی سالانه همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تشکیل می شود. مجمع عمومی به صورت فوق العاده(در صورت نیاز، استعفا و یا عدم همکاری بیش از 3 نفر از اعضای هیأت مدیره) برای ترمیم هیأت مدیره تشکیل می شود. برنامه: در مجمع عمومی، ابتدا گزارش عملکرد هیأت مدیره فعلی شامل بر سه بخش برنامه های انجام شده، وضعیت اعضا و گزارش مالی ارایه می شود. سپس کاندیدها از میان اعضای فعال معرفی می شوند. در ادامه گروه ناظر بر انتخابات تشکیل می شوند و انتخابات به صورت کتبی و بی نام انجام می شود. در پایان رای ها شمارش شده و نتایج اعلام می شود. دعوت به مجمع: دعوت به مجمع عمومی طی نامه به آدرس اینترنتی اعضا، حداقل سه هفته پیش از برگزاری مجمع ارسال می شود. این دعوت مجددا یک هفته مانده به مجمع، با درخواست اعلام کاندیدای جدید، ارسال می شود. انتخابات هیأت مدیره ترکیب هیأت مدیره: هیأت مدیره 7 عضو دارد که ترکیب زیر به عنوان ترکیب بهینه آن پیشنهاد می شود و تلاش می شود که ترکیب هیأت مدیره مبتنی بر آن کاندید و انتخاب شوند و در صورت وجود محدودیت ها، ضرورتی بر رعایت آن ها نیست: چهار نفر از اعضای فعال مقیم ترجیحا با ترکیب مناسبی از خانم و آقا سه نفر از اعضای فعال دانشجو ترجیحا با ترکیب مناسبی از خانم و آقا تغییر(کاهش و یا افزایش) تعداد اعضای هیات مدیره بنا بر صلاحدید امکان پذیر است و تنها باید فرد بودن تعداد در نظر گرفته شود. گروه ناظر بر انتخابات: گروه ناظر بر انتخابات، گروهی سه نفره خواهند بود که یک نفر از میان اعضای فعلی هیأت مدیره و دو نفر از اعضای کاندیدی برای هیأت مدیره بعدی خواهند بود. کاندیداتوری هیأت مدیره: اعضای فعال آکوا که حداقل دو ماه از تغییر وضعیت آن ها از حالت عادی به فعال سپری شده باشد، می توانند برای همراهی آکوا در قالب عضو موظف هیأت مدیره کاندید شوند. رای دهندگان: همه اعضای آکوا می توانند در انتخابات شرکت نموده و در انتخاب اعضای هیأت مدیره سهیم باشند. افرادی که به هر دلیل نمی توانند در جلسه حضور داشته باشند می توانند با دادن وکالت نامه به دیگر اعضا در رای گیری حضور داشته باشند. حداقل تعداد رای دهندگان باید 50% کل اعضا (اعم از حضوری و وکالتی) باشند تا رای گیری در مجمع اول قابل برگزاری باشد. در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع اول، حدکثر تا یک ماه بعد جلسه دوم تشکیل خواهد شد و جلسه با یک سوم اعضا رسیمت دارد شمارش آرا: به ترتیب بالاترین کاندیدهای دارای بالاترین آرا کسب شده، به عنوان اعضای هیأت مدیره موظف محسوب می شوند.
ارتباط با ما

|

منابع

|

در مورد آکوا

copyright © 2015 acquas.it     کلیه حقوق محفوظ است

 

|

اعضا

|

برنامه ها

|

گروه ها

|

صفحه اصلی